Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Nov 22

Liên kết kiểm tra kỹ thuật ô tô với số km và các vụ tai nạn

Chương trình mới về cải cách thủ tục bảo dưỡng đã được phát triển sau khi hệ thống hộ chiếu điện tử cho xe được giới thiệu. Đây là dịch vụ cho phép chủ sở hữu tạo ra “chương trình cá nhân” để bảo trì cho một chiếc xe dựa trên đặc điểm, tính năng vận hành, dữ liệu về tai nạn, yêu cầu bảo hiểm, số dặm…Trên cơ sở tổng hợp phân tích, nếu lịch sử "tốt" được hình thành: trong trường hợp này, kiểm tra kỹ thuật có thể không cần thực hiện thường xuyên vì thế mà chi phí sẽ rẻ hơn. Nếu lịch sử “xấu” hình thành, chủ xe phải thực hiện kiểm tra kỹ thuật thường xuyên và toàn diện hơn, do đó tốn kém hơn. Trường hợp xấu nhất là chiếc xe có thể bị hạn chế hoặc thậm chí cấm hoạt động. Để tạo được lịch sử cho chiếc xe, chủ sở hữu có thể mất vài năm.

Chương trình bảo trì cá nhân có thể thực hiện với các mẫu xe cụ thể. Ví dụ một chiếc xe bình thường chỉ cần kiểm tra mỗi năm một lần, đối với taxi đã di chuyển hơn 200 nghìn km thì cần kiểm tra 3 tháng một lần.

Kể từ ngày 1/7/2019 bạn có thể thiết kế một hồ sơ điện tử cho chiếc xe. Đồng thời việc cấp hộ chiếu điện tử cho xe sẽ kéo dài đến tháng 11/ 2019.

ĐỒNG HƯƠNG GROUP