Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Dec 12

Kiểm soát thanh toán trực tuyến tại Liên Bang Nga

Những quy định tổng hợp về thanh toán sẽ được thắt chặt để áp dụng hiệu quả hơn các luật chống rửa tiền.

Bộ tổng hợp cung cấp thanh toán trực tuyến sẽ được đặt dưới sự kiểm soát của các tổ chức tín dụng. Các nhà tổng hợp sẽ có nghĩa vụ xác định các trang web để ngăn chặn chuyển tiền bất hợp pháp, (ví dụ: những khoản tiền có lợi cho các sòng bạc, cá độ...). Lần đầu tiên trong luật pháp của Liên Bang Nga, khái niệm về một công cụ tổng hợp thanh toán tiền được giới thiệu - một công ty chuyên cung cấp nhiều loại thanh toán trực tuyến cho các cửa hàng trực tuyến. Các công cụ tổng hợp như vậy xuất hiện tương đối gần đây với hơn 80 nghìn trang web. Người tổng hợp thanh toán được cho là phải được kiểm soát thông qua các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng (NPO) để tuân thủ luật pháp về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Thời gian gần đây, nước Nga thắt chặt việc quản lý sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới cộng đồng dân cư và không tránh khỏi là bà con Việt Nam đang sinh sống tại Liên Bang Nga. Nhiều thẻ ngân hàng đã bị khoá và cần sự giải trình nguồn gốc chuyển tiền. Chính vì thế bà con hãy lưu ý, sử dụng thẻ ngân hàng của mình một cách hợp lý để tránh gặp phải rắc rối không đáng có ảnh hưởng tới công việc làm ăn của mình.

news.mail.ru

ĐỒNG HƯƠNG GROUP