Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Oct 02

Kế hoạch về sự thay đổi quy định trong việc nhận quốc tịch Nga

Đối với công dân nước ngoài muốn sinh sống và làm việc ổn định lâu dài tại Liên Bang Nga thì vấn đề hợp pháp hóa bản thân, quyền tạm trú, cư trú, đặc biệt là lên quốc tịch luôn là vấn đề được quan tâm nhất.

Những năm gần đây chính phủ Nga bắt đầu đưa ra những dự luật nhằm đơn giản hóa thủ tục giấy tờ cho người nước ngoài.

Giai đoạn từ năm 2020-2022, Nga sẽ lên kế hoạch chuẩn bị cho sự thay đổi về quy định trong việc nhận quốc tịch Nga. Cụ thể là công dân nước ngoài được quyền giữ lại quốc tịch “đầu tiên” của mình khi xin cấp quốc tịch Nga. 

Dự luật đề xuất bãi bỏ yêu cầu “từ chối quyền công dân khác” nhằm mục đích đơn giản hóa thủ tục cấp phép tạm trú, cư trú và quyền công dân cho cư dân nước ngoài học tại các trường Đại học ở Nga. ĐỒNG HƯƠNG GROUP
Nguồn: https://ria.ru/20191001/1559319194.html?utm_