Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Jun 13

Những đổi mới về vấn đề xuất cảnh của công dân “trẻ con” tại Nga

Từ ngày 12 tháng 6 năm 2019, Sở Biên phòng Liên Bang sẽ không còn chấp nhận đơn không cho phép trẻ con rời bỏ nước Nga.

Nghị quyết của chính phủ Liên Bang Nga ngày 31 tháng 05 năm 2019 sẽ có hiệu lực chính thức kể từ ngày 12 tháng 6. Theo đó các loại đơn như trên không cần phải nộp cho Bộ đội Biên phòng FSB, mà cho các đơn vị di cư của các cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ Nga.Theo một nghị định của chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ không chỉ nhận, mà còn lưu giữ hồ sơ về những tuyên bố này. Ngoài ra, các chức năng tương tự được giao cho các cơ quan ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của Liên bang Nga tại nơi cư trú của người nộp đơn ở nước ngoài.

Nếu đứa trẻ rời khỏi Nga với cha hoặc mẹ, không cần có sự đồng ý của người thứ hai.

Đồng thời, Sở Biên phòng FSB nhắc lại rằng theo quy định trẻ em rời khỏi Nga với cha hoặc mẹ, cha mẹ nuôi, người chăm sóc hoặc người giám hộ của họ, trong những trường hợp này, không cần phải có sự đồng ý để đưa trẻ ra nước ngoài từ cha mẹ không đi cùng trẻ em.

Nếu một trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi rời khỏi Nga mà không có cha mẹ, cha mẹ nuôi, người giám hộ hoặc người được ủy thác đi cùng, họ phải mang theo hộ chiếu, công chứng cho phép đi lại từ một trong những người trên (bản gốc) để rời khỏi  Nga. Giấy tờ phải ghi rõ ngày khởi hành và quốc gia đứa trẻ dự định đến. Trong trường hợp này, sự đồng ý từ cha mẹ còn lại không bắt buộc. Trong giấy tờ có thể được điền thông tin về hai trẻ em trở lên.

Trong trường hợp một trong những cha mẹ, cha mẹ nuôi, người giám hộ tuyên bố không đồng ý cho phép công dân nhỏ (trẻ em) của Liên bang Nga rời khỏi nước, vấn đề này sẽ được giải quyết tại tòa án. Nếu những đứa trẻ như vậy được tìm thấy tại các trạm kiểm soát, chúng sẽ không được phép rời khỏi đất nước. Đồng thời, bộ đội biên phòng khuyên các bậc cha mẹ gửi con nhỏ của họ ra nước ngoài xác minh trước rằng đứa trẻ không bị hạn chế tạm thời khi xuất cảnh để tránh các tình huống xung đột tại các trạm kiểm soát. Thông tin này có thể truy ra trong các đơn vị di cư của Bộ Nội vụ Nga.

Tuy nhiên, nếu một tình huống xảy ra khi đứa trẻ dừng lại ở kiểm soát biên giới và không được rời khỏi đất nước thì lãnh đạo của Sở Biên phòng, Dịch vụ An ninh Liên bang Nga sẽ chỉ thị cho bộ đội biên phòng hỗ trợ cho những công dân chưa đủ tuổi đi qua biên giới nhà nước. Các công dân này sẽ được về nhà kèm theo đại diện của cơ quan, và thông báo cho cha mẹ về tình hình với con cái họ, cung cấp địa điểm để chờ đợi cho đến khi một trong những phụ huynh hoặc người đại diện hợp pháp đến đón vị thành niên.


ĐỒNG HƯƠNG GROUP