Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Mar 11

Dự thảo điều luật mới về “đơn giản hóa” để nhận quốc tịch Nga

Một tin vui cho cộng đồng qua:
“Dự thảo điều luật mới về “đơn giản hóa” để nhận quốc tịch Nga”

Ngày 04 tháng 3, Chính phủ đã đề xuất dự thảo điều luật về đơn giản hóa quá trình nhận quốc tịch Nga cho người nước ngoài và những người không có quốc tịch, những người là chuyên viên cao cấp, doanh nghiệp, nhà đầu tư hoặc những ai đã tốt nghiệp chuyên ngành ở các trường đại học và trường học ở Nga.

Sự thông qua dự thảo điều luật trên sẽ cho phép những người nước ngoài và những người không có quốc tịch sống thường trú (постоянно) ở Nga mà là chuyên viên cao cấp, doanh nghiệp, hoặc là những người đã tốt nghiệp các trường chuyên ngành và cơ quan nghiên cứu khoa học ở Nga.

Những điều kiện cơ bản để đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch:

- Đối với những ai tốt nghiệp các trường chuyên ngành thì phải có 3 năm kinh nghiệm làm việc ở Nga.

- Đối với doanh nghiệp tư nhân – phải hoạt động trên lãnh thổ Liên Bang Nga ít nhất 3 năm trước thời điểm nộp hồ sơ xin quốc tịch và thu nhập hàng năm không ít hơn 10 triệu rub.

- Đối với chuyên gia cao cấp cũng phải có thâm niên làm việc ít nhất 3 năm trước ngày nộp đơn xin quốc tịch Nga.

Hãy đợi  đọc bài tiếp theo của Đồng Hương Group: 

- Như thế nào là “đơn giản hóa” – “упрощенный порядок”?

- Những ai được quyền “đơn giản hóa”?

- Như thế nào là “пребывающий” và như thế nào là  “проживающий” hiểu theo tiếng Việt? Theo chủ để “di trú”.

Mail: donghuonggroup@mail.ru
SĐT: 8909-911-6868
Donghuonggroup.ru