Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Feb 13

Cảnh sát giao thông sẽ có quyền hủy bỏ kết quả bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ ôtô

Điều luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 6 năm 2020.Bộ Giao thông vận tải Liên bang Nga đã công bố dự thảo sửa đổi các quy tắc thông qua kiểm tra bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ ôtô, theo đó, một cảnh sát giao thông có quyền hủy giấy chứng nhận kiểm tra định kỳ ô tô, trong trường hợp xe ô tô chưa làm kiểm tra định kỳ hàng năm, hoặc vi phạm các quy tắc kiểm tra đã thiết lập. 

Theo đó điều luật mới Bộ Giao thông vận tải sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 6 năm 2020, cùng với luật mới về kiểm tra kỹ thuật (bản cập nhật Bộ Luật Liên Bang 170). Sáng kiến này được đề xuất ra để loại trừ khả năng mua giấy chứng nhận kiểm tra định kỳ ô tô mà không cần kiểm tra xe hàng năm. Theo luật mới trong những đợt kiểm tra định kỳ xe sẽ bắt buộc ghi lại (chụp ảnh) quá trình kiểm tra. Và theo kế hoạch, mức phạt 2 nghìn rúp sẽ được áp dụng đối với lái xe không có chứng nhận kiểm tra định kỳ ô tô, lỗi phạt sẽ được ghi lại bằng camera mỗi ngày một lần.

ĐỒNG HƯƠNG GROUP