Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Mar 06

Quy định quản lý tiền điện tử của Malaysia chính thức đi vào hiệu lực

Tuần trước, các nội dung trong chính sách của Chống Rửa tiền và Chống Tài trợ Khủng bố (AML/CFT) của Malaysia nhắm đến các đồng tiền điện tử chính thức có hiệu lực. Các quy định mới buộc các sàn giao dịch tiền điện tử của Malaysia tuân thủ các yêu cầu mức xác minh danh tính (KYC), bao gồm việc thu thập thông tin cá nhân.

Mục tiêu chính của Ngân hàng Negara Malaysia là “đảm bảo rằng các biện pháp được áp dụng một cách hiệu quả để chống lại các hoạt động rửa tiền và những hành động liều lĩnh tài trợ cho bên khủng bố liên quan đến việc sử dụng các đồng tiền điện tử”, chứ không chỉ nhằm “tăng tính minh bạch của các hoạt động tiền tệ số ở Malaysia.”

Các nguyên tắc trong chính sách mới khẳng định rằng “Tăng cường tính minh bạch trong việc sử dụng tiền tệ kỹ thuật số nhằm giúp phục vụ để bảo vệ tính thống nhất của hệ thống tài chính và tăng cường các biện pháp khuyến khích để ngăn chặn lạm dụng vào các hoạt động bất hợp pháp”.


Luật này có hiệu lực vào ngày 27 tháng 2, cùng với đó, Ngân hàng Negara Malaysia cho biết là “đã cân nhắc thông tin phản hồi thu thập trong thời gian tham vấn công khai về dự thảo trước luật được công bố vào ngày 14 tháng 12 năm 2017”. Ngân hàng cho biết thêm rằng các phản hồi nhận được “chủ yếu tập trung vào nghĩa vụ áp đặt các nguyên tắc đối với các nhà trao đổi tiền điện tử, bao gồm cả các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ trung gian có liên quan”.


Các sàn giao dịch tiền điện tử ở Malaysia thực hiện các yêu cầu KYCTài liệu chính sách nhấn mạnh việc các sàn giao dịch tiền điện tử của Malaysia “được yêu cầu thực hiện kiểm tra xác minh khách hàng và những người tiến hành giao dịch khi tổ chức có nghĩa vụ báo cáo thiết lập quan hệ kinh doanh với khách hàng và khi các tổ chức có nghĩa vụ báo cáo có nghi ngờ về việc rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố.”

Các quy định cho phép các sàn giao dịch tiền số của Malaysia thu thập tên đầy đủ, địa chỉ và ngày sinh của tất cả các khách hàng ngoài các dữ liệu thông tin cá nhân. Nội dung chính sách cũng nêu rõ rằng “bất kỳ người nào cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử từ (sang) tiền hoặc từ (sang) một loại tiền điện tử khác thì buộc phải tuân theo Luật Chống Rửa tiền, Chống viện trợ khủng bố và Tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp 2001”.

Ngân hàng Negara Malaysia nhấn mạnh lại một lần nữa rằng các loại tiền điện tử không được công nhận là vật đấu thầu hợp pháp tại Malaysia. Như vậy, ngân hàng nói rằng “các doanh nghiệp tiền số không được bảo vệ bởi các tiêu chuẩn khôn ngoan và tiêu chuẩn thị trường  được áp dụng cho các tổ chức tài chính duy trì bởi” Ngân hàng Negara Malaysia.


Nguồn: coin68.com

ĐỒNG HƯƠNG GROUP