Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Aug 31

Muốn nhận quốc tịch Nga phải thực sự biết tiếng Nga

Kể từ ngày 01.09.2017, đối với những người nước ngoài từ 18 tuổi trở lên muốn nhập quốc tịch Nga sẽ phải đọc lời tuyên thệ khi được nhận quốc tịch. Sau khi đọc tuyên thệ xong thì mới được nhận hộ chiếu.Nội dung bản tuyên thệ như sau:

“Tôi tên là … nhận biết và tự nguyện xin nhập quốc tịch Liên Bang Nga, xin thề: tôn trọng Hiến pháp và Luật pháp Liên Bang Nga. Nhận thức được quyền hạn và sự tự do của công dân Nga. Tự nguyện thực hiện nghĩa vụ công dân đối với đất nước dựa trên lợi ích của đất nước và dân tộc, bảo vệ sự tự do và độc lập của Liên Bang Nga, trung thành với Tổ quốc, tôn trọng văn hóa, lịch sử và truyền thống của nước Nga.”

«Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции»Đạo luật mới về tuyên thệ này tạo nên sự trang nghiêm cho những người nhận quốc tịch Nga và đó cũng là lý do, cơ sở để hủy quốc tịch của những người đã được nhận quốc tịch nhưng vi phạm lời tuyên thệ cũng như là những người đã đưa ra thông tin sai lệch, gian dối khi nộp hồ sơ để xin quốc tịch.

Hơn nữa, lời tuyên thệ này sẽ khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn về tình cảm, đạo đức và tấm lòng dành cho nước Nga, chúng ta sẽ phải tự đặt ra cho chính mình câu hỏi: “Chúng ta sẽ phải làm gì để xứng đáng với đất nước này?

ĐỒNG HƯƠNG GROUP